Oferta

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja przychodów i kosztów;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencje VAT sprzedaży i zakupu;
 • obsługa pracowników oraz rozliczanie wławścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • ewidencje kięgowe wymagane przepisami prawa;
 • rozliczenia właścicieli oraz obsługa pracowników;
 • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje VAT zakupu i sprzedaży;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowm i ZUS.

Obsługa kadrowo- płacowa Sporządzanie między innymi:

 • list płac;
 • deklaracji ZUS (w tym przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji i dokumentów do ZUS);
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (zaliczka na PIT-4);
 • deklaracji PEFRON.


© WOOCASH